Alla barnen

Alla barnen låg och sov förutom Bräcke för han hade inget täcke

Alla pojkarna kände på flickornas ben. Förutom Pelle, han kände på ett annat ställe!

Alla barnen var aktiva, förutom Lena hon rörde inte en fena.

Alla barnen lekte på gatan utom Rolf han satt i fronten på en golf.

Alla barnen hade råd med kondomer, förutom Lars för han ärvde fars!

Alla barnen satt i båten, förutom Ellen för hon satt fast i propellen!

Alla barnen lekte i trädet förutom Sam, för han satt fast i en stam.

Alla barnen städade toaletten utom Torsten för han var borsten.

Alla barnen spelar kort förutom Kim, för han hade händerna fulla med lim.

Alla barnen sluta knarka utom Eva hon ville inte leva.