Sms skämt

Ditt sexliv har beviljats ekonomiskt stöd från kommunen kulturbudget då det kan betraktas som handarbete!

Vill du läsa fler roliga skämt och roliga historier? Läs mer i kategorin Sms skämt. Glöm inte att du kan använda slump-funktionen för att slumpa fram roliga skämt!