Alla barnen

Alla barnen går på lina förutom Roger, han går på droger.

Alla barnen var glada förutom Marie, för hon var arg som ett bi.

Alla barnen flöt, förutom lilla My, hennes flytväst var av bly.

Alla barnen leker obducent förutom Assar, han ligger i sjutton konsumkassar.

Alla barnen fäller träd, förutom Sam, han ligger under en stam.

Alla barnen kokade köttsoppa förutom Jens, för han var ingrediens.

Alla barnen har kompisar förutom Hektor, hans pappa är rektor.

Alla barnen är normala förutom Susanne, som är en man.

Alla barnen klarade provet, förutom Jenna, hon hade ingen penna.

Alla barnen stannade utanför slakthuset förutom Bo, han trodde han var en ko.