Alla barnen

Alla barnen äter tårta förutom Gunilla, hon mår bara illa.

Alla barnen skiter på dass förutom Björn, han gör det i ett hörn.

Alla barnen andades bra under vattnet, förutom Torkel, han hade glömt sin snorkel.

Alla barnen leker bödel förutom Bengt, honom har de redan hängt.

Alla barnen hade leksakssvärd förutom Grete, hon hade machete.

Alla barnen fick beröm av sin far, förutom Saga, hon fick aga.

Alla barnen togs tillfånga förutom Dick, han var för kvick.

Alla barnen använde glidmedel förutom Krister, han körde med klister.

Alla barnen satt på toaletten, förutom Lotta, hon satt på en potta.

Alla barnen sprang ut ur det brinnande huset förutom Sofia, hon var Lucia.